Ceník výkonů

 1. Zdravotní péče a úkonů poskytovaných za úhradu dle vyhl. MZ ČR 467/97sb.

Potvrzení na přihlášku pro učiliště, stř. školy, pro vstup na vysokou školu ..................................... 100 Kč

Potvrzení pro výkon povolání ................................................. 100 Kč

Potvrzení pro OSSZ................................................................ 100 Kč

Potvrzení pro zahraniční výjezdy.............................................. 100 Kč

Výpis z dokumentace na vlastní žádost..................................... 300 Kč

Výpis z dokumentace pro potřeby soudů, pracovního úřadu, voj. správy........................................ 300 Kč

Zhotovení kopie strana A4...................................................... 3 Kč

 

 2. Samoplátci / pacienti bez zdrav. pojištění, ev. výkony nenasmlouvané poj. /

 

Komplexní vyšetření endokrinologem/diabetologem ................................ 750 Kč

 Cílené kontrolní vyšetření endokrinologem/diabetologem.......................... 400 Kč

 Sonografie štítné žlázy, příštitných tělísek, uzlin krku.................... 250 Kč

 Odběr vzorku štítné žlázy, příštitného tělíska . včetně sonografie............. 550 Kč

 Odběr žilní krve......................................................................... 50 Kč

 Dynamický test na sekreci hormonů /cena testovacího léčiva se účtuje zvlášť/.... 200 Kč

 Kont. týdenní monitoring glykemie /zapůjčení přístroje, senzor, vyhodnocení/.... 2300 Kč

 

 1.7.2019   Svatava Fialová

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ENDEA s.r.o. Purkyňova 4593/9c
767 01 Kroměříž

IČO 02040310


TEL: 731 284 658 endea@email.cz